close
Helene Björk
Interim Business Manager
Helene arbetar i huvudsak med interimslösningar/uthyrning av chefer, mellanchefer och specialister. Hon har sedan tidigare flerårig erfarenhet inom försäljning, HR & marknad, både i Sverige och internationellt. Hon har dessutom en lång erfarenhet av rekrytering/interim & konsult-branschen.

TELEFON: +46 (0)70 442 60 65

helene.bjork@academicsearch.se